Vacancy – Instructor Development Programme

Plas Menai is one of the premier Outdoor Centres in Wales. We have been training Watersports Instructors for over 30 years and provided instructors who have gone on to work within the industry all over the world and in some of the biggest UK National Governing Bodies.

We are currently recruiting keen and enthusiastic people who are looking for a career in the Outdoor Adventurous Activity sector.  This is a paid programme that also includes a personal development programme and the opportunity of gaining industry recognised qualifications.

As a member of the Trainee Instructor Development Programme your role will involve participating in a number of centre based roles.  These include assisting/ running water and shore based activity programmes, centre front of house duties (reception), acting as evening and night duty officer, keeping the centre clean and tidy and assisting in the maintenance of the centres equipment.

Full Details

To apply visit www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

 We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community.

Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr              

Plas Menai yw un o Ganolfannau Awyr Agored gorau Cymru. Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi Hyfforddwyr Chwaraeon Dŵr ers dros 30 o flynyddoedd ac wedi darparu hyfforddwyr sydd wedi mynd yn eu blaen i weithio yn y diwydiant ym mhob cwr o’r byd ac i rai o Gyrff Rheoli Cenedlaethol mwyaf y DU.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n recriwtio pobl awyddus a brwd sy’n chwilio am yrfa yn y sector Gweithgareddau Antur Awyr Agored. Dyma raglen gyda chyflog sydd hefyd yn cynnwys rhaglen o ddatblygiad personol a chyfle i ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant.

Fel aelod o’r Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr Dan Hyfforddiant, bydd eich gwaith yn cynnwys cymryd rhan mewn sawl rôl yn y ganolfan. Mae’r rhain yn cynnwys cynorthwyo gyda/cynnal rhaglenni gweithgareddau ar y dŵr ac ar y lan, dyletswyddau blaen tŷ yn y ganolfan (derbynfa), gweithredu fel swyddog dyletswydd gyda’r nos a thros nos, cadw’r ganolfan yn lân a thaclus a chynorthwyo gyda chynnal a chadw offer y ganolfan.

Mwy o Wybodaeth

I wneud cais ewch i www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx     

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.