Job Vacancy – Pool / Swyddi Gwag – Pwll

Casual Swimming Teachers/Lifeguards

The National Outdoor Centre, Plas Menai has an exciting opportunity for someone to join our team of Swimming Pool Staff.

In this role, you will ensure the Swimming Pool area is maintained to the highest standards and provide a safe and fun environment for our customers.

Lifeguards: You must be over 18 years Old, hold a current L2 National Pool Lifeguard Qualification (NPLQ) and have up to date IQL refresher training logged.

Swimming Teachers: ASA UKCC Level 2 Certificate in Teaching Aquatics (QCF)

To apply please send your CV to alison.yates@sport.wales  or for further information call Steven Morgan or Ali Yates on 01248 670964.

Athrawon Dysgu Nofio/Achubwyr Pwll Nofio Achlysurol

Mae gan Canolfan Awyr Agored Cenedlaethol Cymru, Plas Menai cyfle cyffrous i rhywun ymuno gyda Tim y Pwll Nofio

Yn y rôl hon, byddwch yn sicrhau bod yr ardal y Pwll Nofio yn cael ei gynnal i’r safonau uchaf ac yn darparu amgylchedd diogel a llawn hwyl ar gyfer ein cwsmeriaid.

Achubwyr Bywyd: Mae’n rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed, gyda chymhwyster cyfredol L2 Cenedlaethol Achubwyr Pwll (NPLQ) gyda hyfforddiant gloywi IQL mewn dyddiad sydd wedi cael ei mewngofnodi

Athrawon Nofio: Tystysgrif UKCC L2 ASA mewn dysgu nofio(QCF)

I wneud cais anfonwch eich CV I alison.yates@sport.wales neu am fwy o wybodaeth cysylltwch a Steven Morgan new Ali Yates ar 01248 67096

 

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn ein gweithlu a croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymunedBottom of Form

This entry was posted in News and tagged , . Bookmark the permalink.