Monthly Archives: July 2017

Prosiect newydd yng Nghymru’n annog y cyhoedd i fod yn ddiogel wrth anturio yn yr awyr agored

Bydd lansiad prosiect diogelwch awyr agored cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gyda £40,000 o gyllid Llywodraeth Cymru, yn cael ei gynnal ym Mhlas Menai heddiw (dydd Mercher 5 Gorffennaf). Bydd y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru, Plas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Prosiect newydd yng Nghymru’n annog y cyhoedd i fod yn ddiogel wrth anturio yn yr awyr agored

New Welsh project urges public to be adventure smart outdoors

The launch of a national outdoor safety project, part-funded with £40,000 of Welsh Government money, will be held at Plas Menai today (Wednesday 5 July). The National Outdoor Centre for Wales, Plas Menai, plays host to over 300 schoolchildren and … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on New Welsh project urges public to be adventure smart outdoors